Önemli Tarihler
Özet gönderimi için son tarih: 30 Mayıs 2016
Özet değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 16 Haziran 2016
Tam metin gönderimi: 16 Eylül 2016
Sempozyum tarihi: 5-7 Ekim 2016

UZAL-CBS 2018

UZAL-CBS 2018 organizasyonu için son resmi başvuru tarihi 31 Temmuz 2016’dır. Değerlendirme sonucu, tanıtım sunumu hazırlığı yapabilmesi için, ilgili kuruluşa 31 Ağustos 2016 tarihine kadar bildirilecek, ancak UZAL-CBS 2016 Sempozyumu’nda açıklanacaktır.

Başvuru detayları için: Prof.Dr.Derya Maktav

 

Bildiri Konuları

3 Boyutlu Modelleme

Algılama Sistemleri ( SAR/InSAR - Lazer/Lidar – Optik)

Arkeolojik Uygulamalar

Bilgi İçeriği Belirleme

Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

Coğrafi Veri Altyapısı, TUCBS

Çevresel Gözlem Uygulamaları

Dijital Fotogrametrik Hava Kameraları

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik

Eğitim ve Yasal Mevzuatlar

Görüntü İşleme, Sınıflandırma

GPS Uygulamaları

Hidrolojik Uygulamalar

Hiperspektral Veri Uygulamaları

İklim Değişimi

İnsansız Hava Araçları

Jeolojik Uygulamalar

Kadastro ve İmar Uygulamaları

Kent Bilgi Sistemleri Uygulamaları

Kıyı ve Deniz Uygulamaları

Konumsal İstatistik

Kriz ve Afet Yönetimi

Madencilik Uygulamaları

Merkezi ve Yerel Yönetim Uygulamaları

Meteorolojik Uygulamalar

Navigasyon ve Takip Sistemleri

Ormancılık Uygulamaları

Sağlık Uygulamaları

Sayısal Yükseklik Modelleri

Şehir ve Bölge Planlama Uygulamaları

Tarım Uygulamaları

Ulusal Uydu Uygulamaları

Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri İçerikli Çalışmalar

Uzaktan Algılamada Konumsal Uygulamalar

Web ve Bulut Temelli Uygulamalar

Zamansal Değişim