Öğrenci Yarışması


LİSANS,YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMALARINI SUNABİLECEKLERİ VE AYRI BİR OTURUMDA DEĞERLENDİRİLECEK OLAN BİLDİRİLERDEN SEÇİLECEK OLANLARA ÖDÜL VERİLECEKTİR.

* Özet gönderiminde bildiri türü olarak "Öğrenci Yarışması" seçilmelidir. Bildiri çok yazarlı olabilir, ancak sununun öğrenci tarafından yapılması beklenmektedir.