SCI Dergi


 
UZAL-CBS 2016 için sözlü/poster sunum olarak kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler arasından seçilecek olanlar ‘Journal of the Indian Society of Remote Sensing’de basılacaktır. Bildirilerinin dergide basılmasını talep eden yazarların Türkçe tam metinlerini gönderdiklerinde bu taleplerini bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu dergiye gönderilmek üzere UZAL-CBS bilim komitesince seçilecek bildirilerin tam metinlerinin (full paper) sempozyum sonrası İngilizce olarak ve gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra UZAL-CBS’ye gönderilmesi gerekmektedir. Bildirilerin iyi bir İngilizce ile yazılması, özellikle de ana dili İngilizce olan birinin kontrolünden geçmiş olması çok önemlidir. Dergi, Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, CSA, Academic OneFile, ASFA, Expanded Academic, Geobase, Indian Science Abstracts, OCLC, SCImago, Summon by ProQuest tarafından taranmaktadır.

Dergi konusu ile ilgili daha detaylı bilgiler ve tarihler daha sonra dergi editörleri Prof.Dr. Derya Maktav ve Prof.Dr.Süha Berberoğlu tarafından ilgililere duyurulacaktır.