PANEL


Panel: YERLİ UZAKTAN ALGILAMA UYDULARIMIZ
 
Panel moderatörü: Prof.Dr. Derya Maktav
 
Panelistler
 
1. TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bak.
    Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müd. 
 
2.TÜBİTAK-UZAY
 
3. HvKKom, Uzay Şube
 
4. TUSAŞ (TAİ)
 
5.SDT, Uzay ve Savunma Teknolojileri (Space & Defense Technologies) 
 

Ses kaydı yapılacak ve panel kitapçığı basılacaktır.